Tin tức

CLM Thuyết trình (Presentations)

Categories: Veeva

Một trong những tính năng quan trọng nhất của Veeva Closed-Loop Marketing (CLM) là CLM Thuyết trình.

Nhằm thân thiện với người dùng, CLM Presentations được phát triển để cho phép đội ngũ triển khai kế hoạch bán hàng hiệu quả và năng suất hơn.

Làm cách nào thiết lập Veeva CLM để thực hiện tốt nhất chiến lược tiếp thị đa kênh của bạn?

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN THÀNH CÔNG !!!

Đối tác dịch vụ ưu tiên của Veeva
Giải pháp trong giai đoạn Covid-19
Menu