Tin tức

Chúng tôi đang tuyển Quản lý Dữ liệu!

Categories: Team

Chúng tôi hiện đang tuyển Quản lý Dữ liệu:

Một nhà quản lý dữ liệu tạo được sự nhận thức, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về dữ liệu CRMthu thập, loại bỏ và phân tích dữ liệu của khách hàng để quyết định đúng đắn.

Quản lý Dữ liệu mà chúng tôi đang tìm kiếm cần có:

  • Kiến thức về các giải pháp CRM
  • Kỹ năng về cơ sở dữ liệu
  • Kiến thức về Phân tích Kinh Doanh, Dashboards và Báo cáo
  • Thông thạo tiếng Anh
  • Ở Hà Lan

Nếu bạn có hứng thú và nếu profile của bạn phù hợp, hãy gửi résume của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi rất nóng lòng được gặp bạn!

Quản trị dữ liệu: Cân bằng giữa Quyền và Lợi ích
Trueson triển khai MCCP FastTrack
Menu