News

NRC: Chuyên gia Bảo mật

Categories: Team

Chuyên gia Bảo mật và Tuân thủ GDPR của chúng tôi Arjun Swami Persaud đã đóng góp một bài viết trên tờ NRC của Hà Lan. Ở đây, bạn có thể đọc bản tóm tắt ngắn, cũng như link dẫn đến bài viết (tiếng Hà Lan).

Hiện nay, ngày có hiệu lực của GDPR – 25/5/2018 – đang đến gần hơn, Quy định này ngày càng thu hút sự chú ý. Rất nhiều tuyên bố họ có thể giải quyết những lo lắng về GDPR của công ty bạn một cách nhiệm màu – với một khoản phí, tất nhiên.

Bài viết này đề cập rằng ước tính chỉ ở Hà Lan, sẽ cần đến vài nghìn nhân viên bảo mật. Tuy nhiên, do thiếu sự chứng nhận chính thức, những tiêu chuẩn để đánh giá liệu ai đó có đủ tiêu chuẩn hay không rất mơ hồ. Điều này cũng là một điểm đáng chú ý trong bài đăng trên blog của chúng tôi về GDPR và Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu. Điều được nhất trí chính là bạn nên chọn một công ty có kinh nghiệm và hiểu biết trong lĩnh vực của bạn.

7 tháng chuẩn bị cho GDPR: tại sao công ty của bạn cần một Nhân viên Bảo mật Dữ liệu (Data Protection Officer – DPO)?
Hãy thử GDPReadiness Assessment !
Menu