Quản trị Kinh doanh CRM & Quản lý dữ liệu

Quản trị doanh nghiệp luôn mong muốn đạt được hiệu quả trong việc áp dụng CRM và các hoạt động thương mại, cũng như liên kết tốt hơn giữa Kinh doanh (Business) và Công nghệ thông tin (CNTT) . Nhưng trên thực tế, nhiều người dùng CRM không có thời gian để kết hợp các hoạt động với các sáng kiến chiến lược đề ra.

Trueson hoàn toàn có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động kết hợp sử dụng hệ thống và dữ liệu, các dự án về triển khai tính năng và quy trình mới, tạo ra sự liên kết hiệu quả giữa Kinh doanh và CNTT. Điều này cho phép đội ngũ kinh doanh có thêm thời gian tập trung vào các sáng kiến quan trọng trong các giai đoạn cao điểm về mặt chiến lược.

Chuyên viên Tư vấn Kinh doanh và Quản lý Dữ liệu của chúng tôi có kinh nghiệm đa dạng về các giải pháp CRM (Salesforce, Veeva CRM), dữ liệu (ví dụ: dữ liệu bán hàng, dữ liệu OneKey HCP) và báo cáo – đặc biệt là trong ngành Khoa học Đời sống.

Trueson phân bổ nhiều nhóm hỗ trợ tập trung để hỗ trợ khách hàng kịp thời và hiệu quả. Các nhóm đều có một đầu mối liên hệ chính, các quy trình được lập thành văn bản, chia sẻ kiến thức và sao lưu thường xuyên, đảm bảo chất lượng và tính liên tục của các dịch vụ.

Các dịch vụ Quản trị Kinh doanh được cung cấp thành các gói hỗ trợ dựa trên số giờ mỗi tháng, có thể dễ dàng điều chỉnh.

Một số hoạt động Quản trị Kinh doanh của Trueson

 • null
  Quản lý người dùng / Lãnh thổ / Hệ thống phân cấp vai trò
 • null
  Quản lý dữ liệu khách hàng (bao gồm quy trình DCR)
 • null
  Danh mục sản phẩm, chỉ định sản phẩm cho người dùng
 • null
  Phân khúc và chỉ định mục tiêu
 • null
  Quản lý mục tiêu cuộc gọi, khảo sát, mẫu, cảnh báo
 • null
  Closed-Loop Marketing (CLM)/Approved Email Management
 • null
  Báo cáo
 • null
  Tải dữ liệu
 • null
  MCCP Planning hoặc quy trình chuẩn bị Load Files
Menu