News

GDPR – Bạn đã sẵn sàng chưa?

Categories: GDPR

Bạn đã bắt đầu chuẩn bị cho quy định bảo vệ dữ liệu mới của EU chưa? Nhiều công ty và tổ chức có nguy cơ bị phạt tiền vì họ chưa sẵn sàng cho quy định bảo vệ dữ liệu mới. Nghiên cứu trên 350 công ty Hà Lan cho thấy hơn một nửa vẫn chưa đầu chuẩn bị nghiêm túc cho GDPR. Quy định bảo dữ liệu mới khá tích cực cho các cá nhân bởi vì họ nhiều quyền điều khiển dữ liệu của mình hơn, nhưng doanh nghiệp và tổ chức phải điều chỉnh hệ thống và quy trình của họ để tuân thủ. , các quy định càng nghiêm ngặt hơn.

Trueson đã sẵn sàng cho GDPR như thế nào? Chúng tôi đã chỉ định một Nhân viên Tuân thủ và Bảo mật, người sẽ đảm bảo các hệ thống và quy trình của chúng tôi tuân thủ theo GDPR.

Trueson giúp quý công ty chuẩn bị cho GDPR như thế nào? Để giúp các công ty và tổ chức khác hiểu hơn về GDPR và chuẩn bị , chúng tôi sẽ liên tục đăng các loạt bài viết giải thích các khía cạnh khác nhau của GDPR. Chúng tôi cũng ra mắt các dịch vụ GDPR Readiness, bao gồm sự chuẩn bị sẵn sàng cho kiểm toán, và những khuyến nghị về điều chỉnh hệ thống và quy trình.

Bạn có thể tìm thấy bài viết quan tâm về NOS này, giải thích sự cấp bách của việc chuẩn bị cho GDPR và các rủi ro tài chính liên quan, tại đây.

Trueson mở rộng các kỹ năng BI của mình với Power BI
Các vấn đề then chốt về GDPR
Menu