Tin tức

Giải pháp làm việc tại nhà

Categories: News, Veeva

Nhằm hỗ trợ khách hàng với dịch vụ tốt nhất trong thời gian làm việc tại nhà này, Veeva cung cấp các sản phẩm Closed-Loop Marketing (CLM), Veeva Approved Email (VAE) và Engage Meeting. Những giải pháp này đều tập trung vào việc giao tiếp hiệu quả và tuân thủ quy tắc với Chuyên viên y tế (HCPs), thông qua truy cập từ xa. Những lợi thế của các giải pháp này là gì?

Trueson có thể giúp bạn triển khai và quản lý nội dung một cách hiệu quả như thế nào?

Sản phẩm Veeva trong thời COVID-19
Tại sao nên chọn MCCP FastTrack của Trueson?
Menu