News

Hãy thử GDPReadiness Assessment !

Categories: GDPR

Bạn có muốn biết CRM của doanh nghiệp bạn đang ở đâu trên chặng đường hướng đến việc tuân thủ GDPR? Hãy thử GDPReadiness Assessment của Trueson – tất nhiên là không cần cam kết hay ràng buộc gì cả.

Tuần trước, Đại hội Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu 2017 đã diễn ra tại Brussels. Tư vấn viên về tuân thủ GDPR của chúng tôi, Arjun, đã tham dự. Trong một phiên họp với Giám sát Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu, ông Giovanni Buttarelli, một câu hỏi như sau đã được đặt ra:

Khán giả:

Theo kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi, một số công ty nói rằng “chúng tôi sẽ đợi khi có ai đó bị phạt rồi mới tuân thủ GDPR”.

Giovanni Buttarelli:

Đây là cách tốt nhất, nếu muốn tự sát. Tiền phạt sẽ đến, nhưng đó thậm chí không phải là vấn đề chính; mà là danh tiếng. Cái nhấn mạnh ở đây là niềm tin và sự tự tin. Việc tuân thủ không thể ngẫu hứng và mất thời gian.

Trong khoảng nửa năm, GDPR sẽ có hiệu lực. Đây là cơ hội hoàn hảo để kết hợp việc tuân thủ với thực tiễn quản trị dữ liệu tốt, hiệu quả, và có hiểu biết sâu sắc. GDPR cũng áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị, vậy nên hi vọng là quý vị đã bắt đầu chuẩn bị. Quý vị có thể hỏi: Chúng tôi nên bắt đầu từ đâu, và chính xác là chúng tôi cần làm gì?

Hay là chúng tôi giúp quý vị nhé – ngay bây giờ, miễn phí, không cần bất kỳ cam kết nào.

Nếu quý vị muốn biết tình trạnh hiện tại của mình trên con đường tuân thủ GDPR, quý vị có thể tìm ra nó ngay bây giờ. Chúng tôi đã thiết kế một đánh giá súc tích và dễ hiểu; ở cuối mỗi đánh giá, quý vị sẽ thấy một chỉ dẫn về mức độ sẵn sàng hiện tại của mình. Nếu quý vị muốn biết bất kỳ thông tin cụ thể nào hoặc phản hồi chi tiết hơn, chúng tôi cũng rất sẵn lòng làm điều đó.

NRC: Chuyên gia Bảo mật
Quản trị Dữ liệu: Cân bằng giữa Quyền và Lợi ích
Menu