Tin tức

MCCP trong Veeva CRM

Categories: MCCP, Veeva

Phức tạp, tốn thời gian, dễ gặp lỗi – Đó là cách mà việc chuẩn bị Kế hoạch chu trình đa kênh (Multi Channel Cycle Plan – MCCP) trong Veeva CRM thường được mô tả.

Vì MCCP là một tính năng mạnh mẽ với lợi ích kinh doanh rõ ràng, Trueson đã phát triển một giải pháp có tên MCCP FastTrack cho phép người dùng tăng tốc và đơn giản hóa việc chuẩn bị MCCP mà không cần tải tệp.

Bạn sắp bắt đầu chuẩn bị Kế hoạch Chu Kỳ (Cycle Plans) và bạn muốn thấy một ứng dụng hoạt động giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian và cho phép bạn linh hoạt, dễ dàng sửa đổi Đối tượng (Targets) và Mục tiêu (Goals) không?

ĐỀ XUẤT NHẬN DEMO NGAY NHÉ !

Giải pháp trong giai đoạn Covid-19
Trueson kỉ niệm 5 năm
Menu