Tin tức

Tại sao nên chọn MCCP FastTrack của Trueson?

Categories: MCCP, News

Giải pháp của chúng tôi cải thiện quy trình chuẩn của Veeva CRM bằng cách:

  • Đơn giản hóa việc chuẩn bị Kế hoạch chu kỳ bán hàng đa kênh (Multichannel Cycle Plans), bao gồm các mục tiêu trên Approved Email và Engage Meeting).
  • Sử dụng các trường và danh sách Tài khoản (Account) để chọn Đối tượng (Targets) theo Kênh (Channels) và Sản phẩm (Products).
  • Xem lại các Mục tiêu hành động (Goals) với thông tin trên Tài khoản (Accounts) và số liệu Sản phẩm (Products) trên cùng một trang.
  • Hiển thị những thay đổi của Mục tiêu hành động (Goals) và tự động tính toán Kế hoạch Chu kỳ (Cycle Plan).
  •  Nhanh chóng đặt Mục tiêu hành động (Goals) và nhân bản các Chu kỳ giúp giảm thiểu thời gian chuẩn bị Chu kỳ.
  • Không cần tải tệp, quản lý toàn bộ quy trình trong Veeva CRM.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN DEMO MIỄN PHÍ ! 

Giải pháp làm việc tại nhà
Đối tác dịch vụ ưu tiên của Veeva
Menu