News

Takeda Activity Management được triển khai thành công toàn EU

Categories: News

Takeda Activity Management được triển khai thành công toàn EU

Khi triển khai CRM mới (Veeva CRM) trên tất cả các công ty con ở Châu Âu, bao gồm mô-đun Quản lý Sự kiện mới của Veeva, Takeda đã hợp tác mới Veeva để phát triển mô-đun, để đáp ứng các yêu cầu báo cáo và quy trình mà phiên bản của mô-đun được đề xuất trước đó không thực hiện được.

Mục tiêu của mô-đun Quản lý Sự kiện là để quản lý toàn bộ các giai đoạn của một Sự kiện (yêu cầu, phê duyệt, thực tế), trong khi xem xét các quy trình phê chuẩn và quy trình nội bộ. Một trong các thế mạnh của mô-đun Quản lý Sự kiện là nó cũng cho phép quản lý hậu kỳ, tích hợp tất cả các khía cạnh có liên quan đến sự tham gia và tổ chức (ví dụ không có các chương trình, bữa ăn kèm theo, chi phí cá nhân thực tế).

Để đáp ứng các nhu cầu báo cáo theo quy định, Takeda cũng thiết lập một trình kết nối giữa Veeva CRM và giải pháp BMI System’s Naya. Nó cho phép quản lý (tự động) tất cả các bộ phận hành chính kết nối với quy định của Pháp và Châu Âu (EFPIA, và DMOS dành riêng cho France), và toàn diện hơn về tính minh bạch trong các mối quan hệ và chuyển giao giá trị giữa các công ty con của Takeda và các nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Trueson tự hào khi các chuyên gia của mình đã dự án này cho Takeda. Những nhà đối thoại này cho phép chúng tôi đồng hành cùng quý công ty một cách hiệu quả trong việc triển khai mô-đun Quản lý Sự kiện Veeva CRM.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ Tuân thủ và Chính sách của chúng tôi, xem tại đây.

Để biết thêm thông tin về các chuyên gia của chúng tôi, xem tại đây.

Trueson ra mắt Website mới
GDPR, dữ liệu cá nhân nhạy cảm như thế nào?
Menu