News

Trueson mở rộng sang Pháp với hai Cố vấn Cấp cao

Categories: Team

Trueson đang mở rộng phạm vi địa lý và các dịch vụ và kỹ năng Tuân thủ và DMOS, chào mừng Laurent Ollivier và Jean-Claude Scheffmann từ Pháp.

Laurent Ollivier là Cố vấn tuân thủ CRM và DMOS cấp cao có nhiều năm kinh nghiệm về Quản lý Dự án SI (Veeva, TEAMS, NAYA), Quản lý Dự án và Quản lý Sự thay đổi trong Khoa học Đời sống. Laurent có kiến thức sâu rộng về các yêu cầu tuân thủ, các quy trình và báo cáo (Loi Bertrand, EFPIA HCP/HCO disclosure code) và Quản lý Dự án Veeva CRM.

Jean-Claude Scheffmann là Cố vấn cấp cao với nhiều năm kinh nghiệm về Quản lý dự án, CRM, BI và Hoạt động Thương mại trong Khoa học Đời sống, có kinh nghiệm đáng kể về Veeva CRM, TEAMS, OneKey, Segmentation & Targeting, và về hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình triển khai.

Cả hai đều mang lại kiến thức chuyên môn quan trọng trong Quản lý Sự kiện, Tuân thủ, Báo cáo Minh bạch, triển khai đa quốc gia, và triển khai các quy trình kinh doanh có liên quan. Bạn đang tìm cách triển khai Quản lý Dự án Veeva CRM, định hình nó theo ý muốn, tích hợp nó với các giải pháp minh bạch như là BMI System’s NAYA, và đào tạo doanh nghiệp của bạn về những tính năng và quy trình mới này? Hãy liên hệ với chúng tôi!

Chúng tôi mang đến giá trị gì? Triển khai hiệu quả Quản lý Sự kiện Veeva CRM, cấu hình dễ bảo trì, chuyên môn và thực hành tốt nhất để mang đến lợi tức đầu tư, và hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả trong việc khuyến khích người dùng áp dụng.

Để biết tổng quan về các dịch vụ CRM của Trueson, xem tại đây.

Trueson mở rộng sang Đức với một Cố vấn cấp cao
Trueson mở rộng các kỹ năng BI của mình với Power BI
Menu