Tin tức

Trueson triển khai MCCP FastTrack

Categories: MCCP

Kể từ tháng 11/2018, Trueson triển khai ứng dụng MCCP cho một trong những khách hàng ở Pháp.

Ứng dụng này đơn giản hóa quy trình Lập kế hoạch Chu Đa kênh trong Veeva CRM. Nó giảm thiểu đáng kể thời gian chuẩn bị và sửa đổi Kế hoạch Chu Đa kênh.

Nó làm tăng tính minh bạch trong trạng thái và nội dung của Kế hoạch Chu trình Đa kênh. Nó tránh việc tạo ra nhiều tệp tải trong Excel – Ứng dụng được bảo trì hoàn toàn bởi Trueson.

Ứng dụng này được Force.com kiểm chứng, đảm bảo tuân thủ với các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất của ngành. Ứng dụng này tương thích với bản phát hành Veeva CRM và Salesforce Sales Cloud (ví dụ như Sunrise and Lightning)

Chúng tôi đang tuyển Quản lý Dữ liệu!
Trueson là Đối tác nội dung đa kênh của Veeva (Multichannel) và Email được phê duyệt (Approved Email)
Menu