Territory Management 2.0

Territory Management
  • 1.0
  • 2.0
Territory Management 1.0 sẽ ngừng hoạt động từ tháng 6 năm 2021. Veeva CRM đã bắt đầu kích hoạt Territory Management 2.0 (TM2), vì thế việc nắm bắt được các tác động của sự chuyển dịch này là quan trọng và cần thiết.

TM2 áp dụng mô hình dữ liệu khác biệt, việc tham chiếu đến mã tùy chỉnh và tích hợp có thể bị ảnh hưởng. Sự khác biệt này nằm ở báo cáo tùy chỉnh, báo cáo MyInsights, quy tắc chia sẻ, bố cục trang tài khoản, mẫu tải dữ liệu, v.v. Tuy nhiên, những vấn đề này lại không được giải quyết thông qua các phiên bản mà Veeva CRM phát hành và cũng không được đưa vào công cụ Đánh giá của Veeva.

Doanh nghiệp phải hoàn thành việc chuyển đổi trước tháng 6 năm 2021. Hãy bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ!

TRUESON MANG ĐẾN MỘT QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI THUẬN LỢI VÀ DỄ DÀNG

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm đánh giá mã tùy chỉnh, tích hợp nội dung đa kênh, tài liệu hóa và triển khai Kế hoạch khắc phục và Chuyển dữ liệu; bao gồm tải lại hệ thống phân cấp lãnh thổ, phân bổ từ người dùng đến lãnh thổ.
Menu