News

Trueson có thêm các chứng chỉ Veeva và Salesforce

Categories: Veeva

Trueson tiếp tục phát triển kỹ năng Veeva và Salesforce. Gần đây, John Servaes (BI Consultant) và Cassandra Detz (CRM và Data Specialist) đã vượt qua kỳ kiểm tra Quản trị viên Veeva CRM. Họ Quản trị viên Veeva CRM được chứng nhận. Cùng với đối tác kỹ thuật của Trueson DMT Technology, John và Cassandra đã tham gia vào khóa đào tạo Quản trị viên Veeva CRM đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Giá trị mà chúng tôi mang đến là gì? Quản lý hiệu quả hệ thống CRM của bạn (Veeva, Salesforce, hoặc bất kỳ hệ thống nào khác), cấu hình dễ bảo trì, chuyên môn và thực tiễn tốt nhất để mang lại , và hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả trong việc thúc đẩy người dùng áp dụng.
Để biết tổng quan về đội ngũ và khả năng của chúng tôi, xem tại đây.

Trueson công bố trở thành Đối tác Dịch vụ của Veeva
Trueson đã sẵn sàng cho GDPR
Menu