Về chúng tôi

Trueson là công ty dịch vụ chuyên về Multichannel CRM (Salesforce và Veeva), Quản lý Dữ liệu và Kinh doanh Thông minh (BI). Sự kết hợp nhuần nhuyễn kỹ năng Kỹ thuật và Kinh doanh, cùng với tư duy tập trung vào sự thành công của khách hàng, Trueson sẽ mang lại giá trị to lớn trong việc triển khai, thực hiện dự án và hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp.

1
LOẠI CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN
1
QUỐC GIA

Trueson Business

Trueson Expertise

Tin tức

Khách hàng chiến lược

Mọi người nói gì về Trueson

Menu