Team

Hãy gặp gỡ những con người tuyệt vời của chúng tôi!

Chúng ta là ai

Chúng tôi là Trueson!​

Ở đây chúng tôi đón nhận và tôn trọng sự khác biệt, thúc đẩy sự phát triển và thành công cho tất cả mọi người.​

Những con người tuyệt vời của chúng tôi!

null

Simon de Koning

Management Committee

Chief Finance Officer (CFO)

null

Son Truong

Management Committee

Founder & CEO

null

Eefje Peelen

Management Committee

Country & HR Manager – EU

null

Minh Le

Management Committee

Country Manager – APAC

null

Michelle van Dam

Business Development & Marketing

Commercial Operations & PMO

null

Nam Mai

Business Development & Marketing

Sales Executive – APAC

null

Phuong Nguyen

Marketing Specialist

Marketing Lead

null

Vy Dao

Marketing Specialist

Marketing Executive

null

Marjolein Tol

CRM & Consultancy Services

Content Coordinator

null

Laurent Ollivier

CRM & Consultancy Services

Senior CRM Compliancy Consultant

null

Michelle van Dam

CRM & Consultancy Services

CRM & Veeva Consultant

null

Thao Trinh

CRM & Consultancy Services

CRM Consultant

null

Trieu Nguyen

CRM & Consultancy Services

CRM Consultant/Content Coordinator

null

Phuong Nguyen

CRM & Consultancy Service

Salesforce Marketing Cloud Consultant

null

Vy Dao

CRM & CONSULTANCY SERVICES

Salesforce Marketing Cloud Consultant

null

Phuong Nguyen

CRM & Consultancy Services

Business Analyst/CRM Consultant

null

Yen Ngo

CRM & Consultancy Services

Business Analyst

null

Duncan MacDonald

CRM & Consultancy Services

Data Steward

null

Gabriela Mulder

CRM & Consultancy Services

Data Steward

null

Tranh Huynh

CRM & Consultancy Services

Data Steward/Content Coordinator

null

Emile van der Maas

EU Technical CoE

Technical Lead

null

Johannes Hai Pham

APAC Technical CoE

Senior Developer

null

Thinh Phan

APAC Technical CoE

Senior Developer

null

Duyen Le

APAC Technical CoE

Senior Developer | Business Intelligence

null

Hung Doan

APAC Technical CoE

Senior Developer

null

Bao Huynh

APAC Technical CoE

QA & Test Specialist

null

Nguyen To

APAC Technical CoE

Senior Developer

null

Lai Truong

APAC Technical CoE

Developer

null

Khai Kieu

APAC Technical CoE

Front-end Developer

null

Pryia George

EU Technical CoE

QA & Validation Specialist

Management Committee
null

Simon de Koning

Management Committee

Chief Finance Officer (CFO)

null

Son Truong

Management Committee

Founder & CEO

null

Eefje Peelen

Management Committee

Country & HR Manager – EU

null

Minh Le

Management Committee

Country Manager – APAC

Business Development & Marketing
null

Michelle van Dam

Business Development & Marketing

Commercial Operations & PMO

null

Nam Mai

Business Development & Marketing

Sales Executive – APAC

null

Phuong Nguyen

Marketing Specialist

Marketing Lead

null

Vy Dao

Marketing Specialist

Marketing Executive

Services & Consultancy
null

Marjolein Tol

CRM & Consultancy Services

Content Coordinator

null

Laurent Ollivier

CRM & Consultancy Services

Senior CRM Compliancy Consultant

null

Michelle van Dam

CRM & Consultancy Services

CRM & Veeva Consultant

null

Thao Trinh

CRM & Consultancy Services

CRM Consultant

null

Trieu Nguyen

CRM & Consultancy Services

CRM Consultant/Content Coordinator

null

Phuong Nguyen

CRM & Consultancy Service

Salesforce Marketing Cloud Consultant

null

Vy Dao

CRM & CONSULTANCY SERVICES

Salesforce Marketing Cloud Consultant

null

Phuong Nguyen

CRM & Consultancy Services

Business Analyst/CRM Consultant

null

Yen Ngo

CRM & Consultancy Services

Business Analyst

null

Duncan MacDonald

CRM & Consultancy Services

Data Steward

null

Gabriela Mulder

CRM & Consultancy Services

Data Steward

null

Tranh Huynh

CRM & Consultancy Services

Data Steward/Content Coordinator

Development & Solutions
null

Emile van der Maas

EU Technical CoE

Technical Lead

null

Johannes Hai Pham

APAC Technical CoE

Senior Developer

null

Thinh Phan

APAC Technical CoE

Senior Developer

null

Duyen Le

APAC Technical CoE

Senior Developer | Business Intelligence

null

Hung Doan

APAC Technical CoE

Senior Developer

null

Bao Huynh

APAC Technical CoE

QA & Test Specialist

null

Nguyen To

APAC Technical CoE

Senior Developer

null

Lai Truong

APAC Technical CoE

Developer

null

Khai Kieu

APAC Technical CoE

Front-end Developer

null

Pryia George

EU Technical CoE

QA & Validation Specialist

Menu