MCCP FastTrack giúp tiết kiệm thời gian cho
người dùng Veeva CRM

MCCP FastTrack là một ứng dụng giúp dễ dàng chuẩn bị các Multichannel Cycle Plans trong Veeva CRM

Hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đã sử dụng ứng dụng

Cùng với Trueson đơn giản hoá việc chuẩn bị các Multichannel Cycle Plans bằng ứng dụng MCCP FastTrack​

Khi nào doanh nghiệp cần đến MCCP FastTrack

Sao chép Master Cycle

Sao chép Master Cycle và đặt các Standard Goals và Targets dựa trên phân khúc, sử dụng các dữ liệu phân khúc mới nhất

MCCP FastTrack cải thiện quy trình chuẩn của Veeva CRM

Quy trình đơn giản

Thêm Targets và Goals vào tất cả các Cycle Plans, Xem lại và fine-tune, được thiết kế cho Quản trị viên, giao diện tương tự như Veeva CRM

Goal Templates

Lưu các Criteria và Goals dùng trong hoạt động kinh doanh thành Templates

Đặt Standard Goals

Đặt hàng loạt Targets và Goals trên tất cả các Cycle Plans, dựa trên các phân đoạn và trên cùng một trang

Dễ sử dụng

Dễ thêm, xem lại hoặc chỉnh sửa Goals theo Target và Channel, làm nổi bật lên những điểm được chỉnh sửa

Sao chép Cycles và Cycle Plans

Sao chép Master Cycle hoặc Cycle và Cycle Plans trước đó, ngoại trừ Accounts đã không được xem như là TSF My Target nữa

Tự động tính toán

Tự động tính được Cycle Plan Interaction Goals

  Rút ngắn thời gian chuẩn bị Cycle Plans

  Tiết kiệm thời gian, sử dụng tính năng sao chép và đặt Standard Goals theo phân khúc; Quản lý toàn bộ quy trình chuẩn bị Cycle Plan mà không cần tải tệp

  Cài đặt trong vòng một giờ

  Sao chép để dùng lại

  Chỉ định hàng loạt

  Tích hợp hoàn toàn

  Quy trình sử dụng đơn giản

  Dễ dàng thêm-xem lại-chỉnh sửa Targets và Goals trên giao diện tương tựu như Veeva CRM

  Không cần bất cứ thao tác thủ công nào ben ngoài Veeva CRM

  Tránh được các lỗi thường gặp khi tải tệp hoặc sao chép ID

  Quản lý việc chuẩn bị chu kỳ trực tuyến với tài khoản và dữ liệu của bạn

  Khách hàng của chúng tôi

  Trải nghiệm các dịch vụ chuyên nghiệp của Trueson về giải pháp cho Veeva

  Kiến thức và kinh nghiệm của Trueson về MCCP và MCCP FastTrack sẽ giúp cải thiện quy trình của bạn thật nhanh chóng

   Menu