MCCP FastTrack

MCCP FastTrack là một ứng dụng phát triển bởi Trueson, giúp tối ưu hóa việc chuẩn bị Multichannel Cycle Plans trong Veeva CRM. Ứng dụng hiện có sẵn trên Salesforce AppExchange.

MCCP FASTTRACK LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN VEEVA CRM?

 • Chỉ định đồng thời nhiều Mục tiêu và Mục đích Hoạt động theo phân khúc để tạo ra đồng loạt các Cycle Plans 
 • Nhân bản Cycle với Cycle Plans
 • Xem xét và chỉnh sửa Mục đích hoạt động theo Mục tiêu và Kênh, làm rõ các thay đổi
 • Tự động tính toán (lại) các Tương tác trong Cycle Plan
 • Quản lý toàn bộ quy trình trong Veeva CRM mà không cần chuẩn bị các tệp tải.

KHI NÀO DOANH NGHIỆP CẦN ĐẾN MCCP FASTTRACK?

 • Bất kỳ lúc nào, hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc nửa năm, v.v., khi doanh nghiệp cần cập nhật dữ liệu phân khúc: sao chép các chu kỳ hoàn chỉnh với Cycle Plans, kết hợp và điều chỉnh (nếu cần) Mục tiêu và Mục đích, Chỉ định số lượng lớn các Mục tiêu và Mục đích với dữ liệu phân khúc gần nhất.
 • Quản trị viên của doanh nghiệp sẽ đặt ra Mục tiêu và Mục đích, hoặc Đại diện doanh nghiệp tự chỉ định: Đặt Mục tiêu và Mục đích trực tuyến, sử dụng trường Accounts và Chỉ số sản phẩm tùy chỉnh, đối chiếu với dữ liệu Chỉ số sản phẩm liên quan được hiển thị trực tuyến hoặc trên iPad.

NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH

 • Tốc độ: giảm đáng kể khối lượng công việc và thời gian để chuẩn bị Cycle Plans, thiết lập trong vài giờ thay vì nhiều ngày hay nhiều tuần
 • Tính đơn giản: quy trình hoàn chỉnh để thiết lập, sao chép và nhắm đến hàng loạt các mục tiêu
 • Độ tin cậy: giảm nguy cơ lỗi bằng cách tự động hóa các quy trình, không cần tải thêm tệp để chuẩn bị
 • Tích hợp: được thiết kế cho Veeva CRM, sử dụng các đối tượng và quy trình của Veeva, các trường tùy chỉnh Accounts và Chỉ số Sản phẩm
 • Tính xác thực: đã được Đánh giá bảo mật của Salesforce, không cần bổ sung xác thực bảo mật CNTT

TRUESON CÓ HỖ TRỢ XUYÊN SUỐT QUY TRÌNH HAY KHÔNG?

Câu trả lời là có. Các chuyên gia tư vấn kinh doanh của Trueson sẵn sàng tư vấn cho doanh nghiệp về cách lập kế hoạch đa kênh và thực hiện, định dạng cấu hình và triển khai ứng dụng, đào tạo quản trị viên của doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn bị các Multichannel Cycle Plans.

SƠ LƯỢC VỀ CÁCH SỬ DỤNG

Menu