Tư vấn về Veeva

Services Alliance Partner Certification Badges with Year 2021_Preferred Services Partner_Commercial Cloud
Services Alliance Partner Certification Badges with Year 2021_Preferred Services Partner_MyInsights
Đối tác dịch vụ Ưu tiên của Veeva về hỗ trợ CRM

Các chuyên gia của Trueson đều có hiểu biết sâu rộng về ngành Khoa học Đời sống và Chăm sóc Sức khỏe. Họ sẽ tư vấn về quá trình thích ứng và chuyển đổi doanh nghiệp của bạn; đồng thời, quản lý việc triển khai và tích hợp các giải pháp của Veeva.

  • Lập kế hoạch chu kỳ đa kênh – Multichannel Cycle Planning​
  • Tích hợp đa kênh Vault PromoMats (áp dụng cho Approved Email, Closed-Loop Marketing – CLM, Engage Meeting)
  • Multichannel Consent ​
  • Engage Meeting
  • Quản lí Sự kiện
  • Quản lí Đơn hàng
  • Tích hợp với Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Customer Data Platforms
  • Tùy chỉnh các trang và quy trình của Visualforce

Trueson cung cấp các dịch vụ sau

Tư vấn Kinh doanh và Kỹ thuật

Tích hợp các ứng dụng trên AppExchange, các hệ thống nội bộ và bên ngoài (ERP, mạng xã hội, v.v.)

Triển khai báo cáo CRM và các giải pháp BI

Menu