Sản phẩm của chúng tôi

MCCP FastTrack

MCCP FastTrack là một ứng dụng trên nền tảng Salesforce được phát triển bởi Trueson, giúp  tối ưu hóa việc chuẩn bị Multichannel Cycle Plans trong Veeva CRM. Ứng dụng này đã có mặt trên AppExchange.

Veeva CRM MyInsights

Trueson là đối tác dịch vụ được chứng nhận bởi Veeva CRM MyInsights. Chúng tôi đã phát triển các tài liệu về bảng quản trị (dashboards) MyInsights. Veeva CRM Myinsights không chỉ mô phỏng hiệu suất…

XPower/Veeva Interface

XPower là một nền tảng tổng hợp được phát triển bởi XCellen, giúp thiết lập hồ sơ, phân khúc và xác định mục tiêu. Nền tảng giúp người dùng tiết kiệm thời gian, bên cạnh các tính năng hữu ích khác.

Quy tắc Định giá Quản lý Đơn hàng

Trueson có kinh nghiệm trong việc triển khai và quản lý thành công phần mềm Quản lý đơn hàng Veeva CRM. Nhằm đơn giản hóa quy trình phức tạp của việc khởi tạo và quản lý quy tắc định giá trong Veeva…

Nền tảng cơ sở dữ liệu khách hàng

Trueson có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý dữ liệu khách hàng và tích hợp với các giải pháp CRM. Để hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý nội bộ Cơ sở dữ liệu của các nhân viên y tế (Healthcare Professionals – HCP)

Menu