Dịch vụ của chúng tôi

Quản lý Hoạt động Kinh doanh & Dữ liệu bằng CRM

Trueson hỗ trợ trong các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, trên hệ thống và trên dữ liệu, trên các dự án như triển khai tính năng và quy trình mới, liên kết hiệu quả giữa Kinh doanh và CNTT…

Quản lý Nội dung

Nhóm Phát triển Nội dung của Trueson có kiến ​​thức chuyên môn về html5 và JavaScript được chứng nhận về Nội dung Đa kênh của Veeva. Các dịch vụ của Trueson bao gồm tạo nội dung html5 (tương tác).

Quản lý Dữ liệu

Các chuyên gia dữ liệu của Trueson có chuyên môn sâu rộng trong việc quản lý dữ liệu thương mại trên hệ sinh thái các giải pháp, dữ liệu về khách hàng (ví dụ: HCP, HCO), các hoạt động, bán hàng,…
Menu