Tư vấn

Tư vấn Salesforce

Trueson cung cấp các dịch vụ về Tư vấn Salesforce như quản lý dự án, điều chỉnh, tương tác và phát triển ứng dụng, cải tiến quy trình, hỗ trợ và các dịch vụ quản trị.

Veeva Partner 2022

Tư vấn Veeva

Các chuyên gia của Trueson có kiến thức sâu rộng về ngành Khoa học Đời sống và Chăm sóc sức khỏe; họ sẽ tư vấn về cách tiếp cận và chuyển đổi doanh nghiệp, đồng thời quản lý việc triển khai và tích hợp…

Minh bạch trong kinh doanh / Tư vấn DMOS

Trueson chuyên về DMOS và báo cáo chuyển giao giá trị. Các chuyên gia tư vấn của Trueson sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quy trình, phát triển các kết nối giữa Veeva CRM, công cụ chứng minh…

Dịch vụ

Phân tích Dữ liệu

Bạn cần thuê Chuyên gia tư vấn dữ liệu kinh doanh, Nhà tư vấn phân tích kinh doanh hay ‘chỉ’ là Chuyên gia thông minh kinh doanh, tạm thời hay trong một khoảng thời gian dài hơn?

Hỗ trợ Kinh doanh & Quản lý Dữ liệu bằng CRM

Trueson hỗ trợ trong các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, trên hệ thống và trên dữ liệu, trên các dự án như triển khai tính năng và quy trình mới, liên kết hiệu quả giữa Kinh doanh và CNTT…

Quản lý Nội dung

Nhóm Phát triển Nội dung của Trueson có kiến ​​thức chuyên môn về html5 và JavaScript được chứng nhận về Nội dung Đa kênh của Veeva. Các dịch vụ của Trueson bao gồm tạo nội dung html5 (tương tác).

Menu