Tin tức

Con người – Sức mạnh của Trueson APAC

Được ông Sơn Trương thành lập vào năm 2019, Trueson APAC là chi nhánh đầu tiên tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Trueson, đóng vai trò quan…

Trueson và Hành trình trên đất Việt

Vào năm 2019, CEO Sơn Trương thành lập Trueson APAC tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chi nhánh đầu tiên ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương…
Menu