Quản lý nội dung

Trueson là Đối tác Nội dung và Đối tác Dịch vụ chính thức của Veeva.

Nhóm Phát triển Nội dung của chúng tôi có kiến thức chuyên môn phong phú về html5, JavaScript, và có chứng nhận về Nội dung đa kênh (Multichannel Content) của Veeva.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sáng tạo nội dung, thiết lập (setup) và tải lên (load) Vault PromoMats hoặc Veeva CRM.

Sáng tạo nội dung:

 • Chuyển đổi các bản thuyết trình CLM đã được phê duyệt  thành html tương tác, tích hợp nhiều dạng phương tiện truyền thông và các tính năng theo dõi
 • Tạo các mẫu Approved Email, tích hợp các tính năng theo dõi khác nhau
 • Tải lên Vault PromoMats hoặc Veeva CRM, tiến hành kiểm tra

Thiết lập Veeva:

 • Thiết lập và định dạng cấu hình trong Veeva CRM (Approved Email, CLM, Engage Meeting and Engage for Portals) và tích hợp với Vault PromoMats
 • Thiết lập các báo cáo để theo dõi việc thực hiện và kết quả
 • Đào tạo nhân lực trong việc sử dụng các công cụ và thông tin liên quan
 • Khắc phục bất kì sự cố nào mà bạn có thể gặp phải, đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ

Tốc độ chính là lợi thế cạnh tranh, các cấp độ dịch vụ của chúng tôi giúp cung cấp nội dung của bạn một cách nhanh chóng

Các chứng chỉ liên quan:

Chuyên ngành

 • Khoa học Đời sống

Kinh nghiệm liên quan:

 • Veeva CRM – Tích hợp Vault
 • Thiết lập kỹ thuật đối với Veeva Approved Email and Engage Meeting và đào tạo người dùng cuối
 • Tạo khuôn mẫu cho Veeva Approved Email
 • Tạo bản thuyết trình html cho Veeva CLM
Menu