Quản lý Nội dung trên Veeva

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng phát triển nội dung tương thích với Veeva CRM, bao gồm CLM và Approved Email, và đào tạo sử dụng Vault PromoMats

Veeva CLM là gì

Veeva CLM là một giải pháp tiếp vòng lặp kín, có thể mở rộng, giúp đội ngũ thị trường tạo ra các tương tác phong phú hơn với khách hàng mục tiêu và cung cấp phản hồi chi tiết cho nhóm bán hàng và tiếp thị, kết hợp với việc quản lý và phân bổ hiệu quả nội dung được quy định mới nhất để gửi thông báo về việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Dịch vụ Quản lý Nội dung Veeva

Tạo Nội dung

Certified Content Partner

 • Chuyển đổi các bản thuyết trình CLM đã được phê duyệt thành dạng HTML tương tác, tích hợp với các hình thức đa phương tiện và tính năng theo dõi khác
 • Tao các mẫu Approved Email, tích hợp với các tính năng theo dõi khác
 • Thiết lập Vault PromoMats, Veeva CRM hoặc một nền tảng khác như Anthill Activator hay Shaman, và thử nghiệm vận hành chúng

Veeva Setup

Veeva Preferred Services Partner

 • Thiết lập và định cấu hình trong Veeva CRM (Approved Email, CLM, Engage) và tích hợp với Vault PromoMats
 • Thiết lập báo cáo giám sát việc thực hiện
 • Đào tạo nguồn nhân lực của bạn trong việc sử dụng hệ thống
 • Khắc phục sự cố bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải, đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ

Veeva Approved Email hiệu quả hơn

Trueson giúp khách hàng hiểu rõ hơn và tận dụng các công cụ có sẵn trên nền tảng Veeva

Trueson hỗ trợ trong việc áp dụng các giải pháp tốt nhất cho nội dung của khách hàng, đồng thời theo dõi và phân tích các tương tác để đảm bảo nội dung được hiển thị đầy đủ:

 • Thiết lập và định cấu hình trong Veeva CRM (Approved Email, CLM, Engage) và tích hợp với Vault PromoMats
 • Lập báo cáo giám sát việc thực hiện và hoàn thành dự án
 • Đào tạo nguồn lực của khách hàng sử dụng các công cụ và thông tin này
 • Khắc phục sự cố bất kỳ, đảm bảo quy trình vận hành một cách suôn sẻ

Tạo Nội dung Kỹ thuật số

Các dịch vụ bao gồm việc tạo hoặc địa phương hoá các CLM có tương tác và Approved Emails trên Anthill Activator và Vault PromoMats

Trueson hỗ trợ khách hàng chuẩn bị Nội dung kịp thời cho các Chu kỳ mới và địa phương hóa các Nội dung toàn cầu hoặc bảo trì các nội dung địa phương

Cách Trueson giúp bạn tạo nội dung trên Veeva CLM

Với hơn 7 năm kinh nghiệm Tư vấn Veeva trong lĩnh vực Khoa học Đời sống, Trueson có thể giúp bạn:

Tạo mẫu Veeva Approved Email

Tạo các bài thuyết trình Veeva CLM HTML

Tích hợp Veeva CRM – Vault

Thiết lập Veeva CLM, Approved Email và Engage về mặt kỹ thuật và đào tạo người dùng cuối

Chuyên gia về Veeva và Vault trong ngành Khoa học Đời sống

Các chuyên gia về Veeva của Trueson có kiến thức sâu rộng về ngành Khoa học Đời sống, Chăm sóc Sức khoẻ, và hệ thống Quản lý Nội dung Veeva

Sẵn sàng phục vụ ngắn hạn

Chuyên gia trong lĩnh vực CLM và Approved Email

Chuyên gia về Anthill Activator và Vault PromoMats

Mô hình định giá minh bạch, dễ dàng chuẩn bị ngân sách

Liên tục

Nhanh chóng

Liên hệ với Trueson, Đối tác Nội dung Chuyên nghiệp của Veeva!

  Khách hàng của chúng tôi