Dịch vụ Phân tích và Hỗ trợ Báo cáo Chiến lược Kinh doanh

Hỗ trợ Salesforce CRM và tích hợp với mọi nền tảng quản lý cơ sở dữ liệu.

Giải pháp Kinh doanh Thông minh là gì?

Giải pháp Kinh doanh Thông minh (Business Intelligence – BI) liên quan đến việc sử dụng các công cụ lập kế hoạch chiến lược hiện đại để thu thập, đánh giá và giải thích dữ liệu từ nhiều nguồn bên trong và bên ngoài. Mục tiêu cuối cùng của quy trình này là biến dữ liệu thô thành thông tin chi tiết quan trọng có giá trị cho những chủ đề đang được doanh nghiệp quan tâm, và cuối cùng đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn dựa trên dữ liệu đó.

Yếu tố chính của ERP Business Intelligence

Data Warehousing

 • Data Warehouse: Lưu trữ dữ liệu lịch sử và có cấu trúc CRM, cũng như xây dựng kho dữ liệu để phân tích kinh doanh
 • Data lakehouse: Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc CRM cũng như nhiều loại tệp phẳng hoặc tệp đa phương tiện
 • Data Governance: Lưu trữ meta-data của dữ liệu CRM và lineage để hiểu sâu hơn về định nghĩa và ý nghĩa của dữ liệu.

Trực quan hoá dữ liệu

 • Tích hợp với các công cụ trực quan khác nhau như Power BI, Looker hay Tableau
 • Tạo thông tin và phân tích có tính tương tác

Giải pháp Kinh doanh thông minh/phân tích

 • Hỗ trợ kinh doanh thông minh
 • Quy trình ETL/ELT: data pipeline ETL tự động lấy dữ liệu từ Salesforce và các hệ điều hành khác hàng ngày

Lợi ích cho việc ra quyết định dựa trên dữ liệu

Những thông tin có giá trị

Thông tin “Sự thật duy nhất” trên toàn doanh nghiệp và độc lập với Salesforce

Truy cập đúng thông tin và đúng thời điểm

Người dùng có thể tạo báo cáo của riêng họ

Thông tin trực tuyến

Cập nhật dữ liệu gần thời gian thực và có thể theo thời gian thực

Chức năng phân tích

Các kỹ thuật thống kê và phân tích nâng cao để phân tích dữ liệu và các định các mẫu, xu hướng, cũng như các cơ hội

Thông tin tương tác

Thông tin chi tiết theo thời gian thực về các chỉ số hiệu suất chính (KPI) thông qua Chế độ xem, Đồ thị và Báo cáo

Cập nhật dữ liệu tự động

Tiết kiệm hàng ngàn giờ nỗ lực trong việc trích xuất và thực hiện các báo cáo

  Dễ dàng triển khai, phát triển, giám sát và chia sẻ

  Dễ dàng triển khai bằng Docker

  Dễ dàng theo dõi và phát triển data pipeline bằng Nifi webapp/Airflow/DBT

  Dễ dàng chia sẻ với tích hợp Power BI/Superset

  Giải pháp tại chỗ để bảo mật tốt nhất

  Triển khai trên máy chủ của khách hàng

  Giải pháp chi phí thấp 

  Độc lập với các dịch vụ ETL trên đám mây 

  Dễ dàng quản lý chi phí và quyền riêng tư 

  Tại sao chọn Trueson?

  trueson salesforce partner

  7 năm kinh nghiệm tư vấn Veeva trong lĩnh vực Khoa học Đời sống

  Một đội ngũ gồm các chuyên gia Kinh doanh và Kỹ thuật, có chứng nhận Veeva và Salesforce, có kiến thức nền tảng quan trọng trong ngành Khoa học Đời sống và Chăm sóc Sức khỏe, Quản lý Dữ liệu và Kinh doanh Thông minh

  Đối tác dịch vụ Veeva (Đối tác ưu tiên cho MyInsights và Hỗ trợ CRM sau triển khai), Đối tác nội dung Veeva, Đối tác ISV của Salesforce và đối tác Tư vấn Salesforce

  Đa dạng các dịch vụ của Veeva, từ Quản trị Kinh doanh và Quản lý Nội dung đến Tư vấn và Tích hợp

  Khách hàng chiến lược của chúng tôi

  Trải nghiệm các dịch vụ chuyên nghiệp của Trueson về giải pháp Business Intelligence

  Sự hiểu biết sâu sắc của Trueson về các giải pháp Business Intelligence giúp bạn tăng tốc nhanh chóng