Veeva CRM MyInsights

Trueson là Đối tác Dịch vụ Ưu tiên của Veeva cho MyInsights.

Chúng tôi phát triển một giải pháp mới nhằm trực quan hoá hiệu suất và thông tin chi tiết về khách hàng, khuyến khích các hành vi tập trung và cho phép người dùng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Đối tác Veeva MyInsights

Trueson là Đối tác Ưu tiên của Veeva, hỗ trợ quá trình sử dụng CRM MyInsights của bạn. Tìm hiểu về các đối tác của Veeva tại đây.

Các dịch vụ của Trueson

Tư vấn Kỹ thuật

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với Veeva để xây dựng những giải pháp kỹ thuật phù hợp với yêu cầu kinh doanh của khách hàng.

  • Kiến thức nào khách hàng có thể khai thác được từ Veeva CRM
  • Chiến lược cho định hướng kinh doanh và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp
  • Cung cấp thông tin hữu ích cho quá trình ra quyết định

Tuỳ chỉnh

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tuỳ chỉnh phù hợp với yêu cầu kinh doanh và mô hình hoạt động của từng doanh nghiệp. Chúng tôi cũng tích hợp các ứng dụng nhắn tin khác nhau như Whatsapp vào Veeva CRM MyInsights.

  • Kết hợp tuỳ chỉnh giữa Product/Channel Interactions và Sales
  • Veeva Approved Email tuỳ chỉnh/ Engage/ Số liệu thống kê và tương tác trên website
  • Lập kế hoạch tài khoản tuỳ chỉnh
  • Quản lý đơn hàng tuỳ chỉnh
  • Quản lý sự kiện tuỳ chỉnh
  • Dashboard ra mắt sản phẩm

Tích hợp Zalo – Sản phẩm do Trueson phát triển riêng cho thị trường Việt Nam

Zalo là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam với hơn 100 triệu người dùng trên toàn cầu. Việc tích hợp Zalo vào Veeva CRM MyInsights cho phép người dùng sử dụng tin nhắn miễn phí, dễ dàng liên lạc với khách hàng ở bất kỳ nơi nào có kết nối Internet.

1
Quốc gia đang sử dụng

Sản phẩm của chúng tôi

Khách hàng chiến lược của chúng tôi

Đặt hẹn với Trueson ngay hôm nay!