Veeva CRM MyInsights

VEEVA CRM MYINSIGHTS LÀ GÌ?

Veeva CRM MyInsights là một công nghệ trực quan hóa dữ liệu, cung cấp báo cáo chi tiết theo thời gian thực, được điều chỉnh phù hợp ngay trong Veeva CRM, có sẵn trên Veeva Mobile và trực tuyến. Đây là một phương thức tối ưu giúp trực quan hóa hiệu suất và đưa thông tin chi tiết về khách hàng, thúc đẩy hành vi tập trung và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình đưa ra quyết định.

MyInsights cho phép kết hợp linh hoạt thông tin ở nhiều định dạng, tùy thuộc vào nhu cầu và ưu tiên cụ thể của doanh nghiệp. MyInsights đưa Closed Loop Marketing và Commercial Effectiveness lên một tầm cao mới, từ việc cho phép đội ngũ bán hàng hoạt động tốt hơn, giúp ban quản trị đưa ra quyết định tốt hơn.

Trueson là Đối tác Dịch vụ được giới thiệu bởi Veeva MyInsights. Trueson phát triển những giải pháp tiên tiến giúp hiển thị dữ liệu chính và kết hợp những thông tin chi tiết mà trước đây chưa có sẵn trong Veeva CRM. Các báo cáo của Trueson MyInsights phản hồi nhanh và hiển thị hiệu quả, thân thiện với người dùng. Nội dung của các báo cáo và giao diện địa lý sẽ khiến đội ngũ chuyên môn của doanh nghiệp hài lòng!

Giờ đây, doanh nghiệp có quyền truy cập vào các báo cáo mang tính trực quan cao, kết hợp dữ liệu Cuộc gọi (Call) và Bán hàng (Sales) vào chỉ trong một biểu đồ hoặc bản đồ địa lý; hoặc, dữ liệu và chiến lược KAM; hoặc, đến các dashboard chứa thông tin quan trọng để thực hiện đơn đặt hàng, tiết kiệm nhiều thời gian chuẩn bị trực tiếp và hỗ trợ đàm phán thành công đơn hàng.

Trueson có veeva myinsights certification – Veeva CRM admin, sẵn sàng hỗ trợ cho đối tác trên Veeva CRM.

MỘT VÀI BÁO CÁO CỦA CHÚNG TÔI GỒM

 • null
  Tương tác Sản phẩm và Kênh kết hợp với doanh số bán hàng
 • null
  Số liệu thống kê và tương tác của Veeva Approved Email / Engage / Website
 • null
  Tích hợp OpenStreetMap
 • null
  Quản lý Sự kiện – theo dõi các giai đoạn, theo dõi người tham gia, theo dõi các trường hợp quá hạn thanh toán, lập kế hoạch trước sự kiện
 • null
  Account Planning – Hiệu suất chiến thuật, tình trạng áp dụng, ERP Sales cho bệnh viện, tương tác
 • null
  Quản lý Đơn hàng – chứa tất cả các thông tin quan trọng về nhận đơn hàng, tiết kiệm nhiều thời gian chuẩn bị và hỗ trợ đàm phán đơn hàng thành công
 • null
  Dashboard ra mắt Sản phẩm
Menu