Minh bạch trong kinh doanh và Chống quà tặng

Trong vài năm gần đây, tại Pháp, việc thực thi luậtchống quà tặng – anti-gift” đã liên tiếp tạo ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp.

Một mặt, Nghị định được công bố ngày 15/6/2020 liên quan đến giám sát lợi ích (LEA) đưa ra những quy định mới về việc kê khai các giao dịch vì lợi ích của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe (PDS). Mặt khác, Luật được áp dụng từ 29/12/2011 và Nghị định ban hành ngày 21/5/2013 vẫn giữ nguyên yêu cầu công khai xung đột lợi ích giữa các chuyên gia y tế và ngành công nghiệp dược phẩm.

Việc cấp thiết đối với doanh nghiệp hiện nay là làm sao để tìm ra cách đáp ứng các yêu cầu và ràng buộc luật định. Làm cách nào để doanh nghiệp đảm bảo dữ liệu được công bố luôn đầy đủ và chính xác?

Tối ưu hóa Báo cáo Minh bạch và các quy trình liên quan

Trueson có dày dặn chuyên môn trong việc triển khai các công cụ Quản lý Sự kiện trong nhiều CRM khác nhau, đặc biệt liên quan đến việc tuân thủ quy trình, Luật chống quà tặng và báo cáo minh bạch khi chuyển giao giá trị.
  • Thực hiện các quy trình liên quan đến tuân thủ, DMOS và báo cáo minh bạch về việc chuyển giao giá trị
  • Phát triển phần mềm kết nối giữa Veeva CRM và công cụ chứng minh minh bạch, hệ thống báo cáo chi phí, v.v.
  • Đào tạo nhân lực doanh nghiệp về các quy trình mới
  • Cung cấp các báo cáo tùy chỉnh, chẳng hạn như Tuân thủ KPI, Điều lệ KPI v.v.
  • Phân tích các sự kiện, cho phép kiểm soát và tuân thủ các thủ tục và yêu cầu quy định, thực hiện các yêu cầu sửa chữa
  • Hỗ trợ triển khai các công cụ khai báo đơn hàng và công bố
  • Hỗ trợ công bố dữ liệu về Tính minh bạch từ các lần kiểm tra trước khi công bố và chỉnh sửa
  • Phát triển các công cụ để hỗ trợ giám sát và quản lý ngân sách cho cấp quản lý
  • Hỗ trợ quá trình sử dụng của người dùng cuối

Liên hệ với các chuyên viên tư vấn của chúng tôi để tìm ra giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn

Menu