Giao diện Xpower/Veeva

Xpower là nền tảng tổng hợp được phát triển bởi Xcellen, giúp thiết lập hồ sơ, xác định phân khúc và nhắm mục tiêu. Nền tảng mạnh mẽ mà đơn giản này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian bằng các tính năng hữu ích khác.
Hợp tác với Xcellen, Trueson đã phát triển giao diện Xpower/Veeva để tự động tích hợp Dữ liệu được Phân khúc xác thực từ Xpower trong Veeva CRM, cập nhật các ví dụ như Chỉ số sản phẩm.

Giao diện này được thiết kế để quản lý các trường cụ thể của khách hàng và cho phép thiết lập cấu hình.

LỢI ÍCH CỦA GIAO DIỆN XPOWER/VEEVA

 • Tích hợp liền mạch dữ liệu Phân khúc của Xpower và Veeva CRM
 • Thiết lập cấu hình với các trường tùy chỉnh
 • Không cần tải các tệp liên quan
 • Tự động cập nhật Chỉ số sản phẩm từ Dữ liệu Phân khúc đã được xác thực trong Xpower

MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA XPOWER

Mô tả dữ liệu

 • Quản lý nhiều khảo sát sơ lược
 • Tạo ra các mô hình quyết định phức tạp

Kiểm soát Chất lượng

 • Kiểm tra chất lượng thủ công hoặc tự động
 • Dễ dàng xác định các ngoại lệ và tái thiết lâp hồ sơ

Phân khúc

 • Tạo ra các kịch bản phân khúc dựa trên giá trị và hành vi
 • Xác định trục ma trận và xây dựng các chỉ số dựa trên tiềm năng, tính thích nghi, khả năng thâm nhập, hành vi, cách tiếp cận và đổi mới, v.v.

Xác định mục tiêu

 • Thiết lập các kịch bản phân bổ tài nguyên được xây dựng trên các kịch bản phân khúc
 • Tạo kế hoạch tương tác với khách hàng theo phân khúc

Xác thực

 • Yêu cầu xem xét hoặc phê duyệt từ các vị trí khác nhau trong công ty (Quản trị viên, Giám đốc bán hàng, Giám đốc bán hàng,…)
 • Chạy quy trình xác thực với các giới hạn thay đổi được cho trước
Menu