XPower/Veeva Interface

XPower nền tảng tổng hợp được phát triển bởi Xcellen, giúp thiết lập hồ , phân khúc khách hàng (segmantation) đặt mục tiêu. Nền tảng mạnh mẽ đơn giản này còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, cải thiện hiệu quả giao tiếp nắm bắt thị hiếu của khách hàng bằng các tính năng hữu ích khác.
Hợp tác với Xcellen, Trueson đã phát triển XPower/Veeva Interface để tự động tích hợp, cập nhật các Dữ liệu về Phân khúc khách hàng – do Xpower xác thực ngay trong Veeva CRM, dụ như Product Metrics (Chỉ số sản phẩm). 

Giao diện này được thiết kế để quản các trường cụ thể của khách hàng cho phép tùy chỉnh.

LỢI ÍCH CỦA XPOWER/VEEVA INTERFACE

 • Tích hợp liền mạch dữ liệu về Segmentation của XPower Veeva CRM 
 • Dễ dàng chỉnh sửa các trường tùy chỉnh 
 • Không cần tải các tệp liên quan 
 • Tự động cập nhật Product Metrics từ d liệu về Segmentation đã được xác thực trong XPower 

TÍNH NĂNG CỦA XPOWER

tả dữ liệu 

 • Lập quản các mẫu khảo sát ý kiến khách hàng 
 • Tạo ra các hình quyết định phức tạp 

Kiểm soát Chất lượng 

 • Kiểm tra chất lượng dữ liệu đầu vào thủ công hoặc tự động 
 • Dễ dàng xác định các ngoại lệ tái thiết lâp hồ  

Segmentation 

 • Tạo ra các kịch bản phân khúc (Segmentation Scenarios) dựa trên giá trị hành vi của khách hàng 
 • Xác định trục ma trận xây dựng các chỉ số dựa trên tiềm năng, tính thích nghi, khả năng thâm nhập, hành vi, cách tiếp cận đổi mới, v.v.
Xác định mục tiêu 

 • Thiết lập các kịch bản phân bổ tài nguyên được xây dựng trên các kịch bản phân khúc 
 • Tạo kế hoạch tương tác với khách hàng theo phân khúc 

Xác thực 

 • Yêu cầu xem xét hoặc phê duyệt từ các vị trí khác nhau trong công ty (Quản trị viên, Giám đốc bán hàng, Giám đốc bán hàng,…) 
 • Chạy quy trình xác thực với các giới hạn thay đổi được giao trước 

MỘT SỐ ĐỐI TÁC CỦA TRUESON