Chuẩn bị cho Kiểm toán: Tận dụng Veeva Vault để tuân thủ thành công

Categories: Veeva

Veeva Vault, một nền tảng quản lý nội dung dựa trên đám mây hàng đầu, nổi lên như một công cụ mạnh mẽ dành cho các tổ chức đang cố gắng đạt được thành công trong việc tuân thủ kiểm toán. Trong bối cảnh kinh doanh được quản lý chặt chẽ ngày nay, các tổ chức thuộc nhiều ngành phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn khác nhau. Để điều hướng thành công các cuộc kiểm tra này, các doanh nghiệp cần một giải pháp mạnh mẽ giúp hợp lý hóa tài liệu của họ, theo dõi các thay đổi và cung cấp khả năng báo cáo toàn diện.

Veeva Vault là gì

Veeva Vault là một nền tảng cộng tác và quản lý nội dung được thiết kế dành riêng cho ngành khoa học đời sống. Nó cho phép các tổ chức quản lý các tài liệu kinh doanh quan trọng, chẳng hạn như quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP), hướng dẫn công việc, sổ tay chất lượng và các bản đệ trình theo quy định, một cách an toàn và tuân thủ. Vault cung cấp một kho lưu trữ tập trung và được kiểm soát để lưu trữ, sắp xếp và truy cập tài liệu, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và tuân thủ quy định.

Sự khác biệt giữa Veeva Vault và Veeva CRM là gì?

Veeva Vault và Veeva CRM là hai giải pháp riêng biệt do Veeva Systems cung cấp, phục vụ các mục đích khác nhau trong ngành khoa học đời sống.

Veeva VaultVeeva CRM
Nền tảng tuân thủ và quản lý nội dungQuản lý quan hệ khách hàng
Các chức năng chính: quản lý các tài liệu quan trọng, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và tạo điều kiện tuân thủ quy địnhCác chức năng chính: quản lý hiệu quả các mối quan hệ khách hàng, theo dõi các tương tác và thúc đẩy các hoạt động bán hàng và tiếp thị

Mặc dù cả hai giải pháp đều đáp ứng nhu cầu của ngành khoa học đời sống, nhưng chúng phục vụ các chức năng khác nhau và giải quyết các khía cạnh riêng biệt của hoạt động kinh doanh.

Veeva Vault có thể trợ giúp như thế nào:

  • Tài liệu chính xác và dễ tiếp cận:

Một trong những thách thức chính trong quá trình kiểm toán theo quy định là khả năng cung cấp tài liệu chính xác và cập nhật mới nhất. Veeva Vault giải quyết thách thức này bằng cách cung cấp một môi trường có cấu trúc và được kiểm soát để tạo, xem xét, phê duyệt và phân phối tài liệu. Nền tảng này cho phép các doanh nghiệp xác định vòng đời của tài liệu, triển khai kiểm soát phiên bản và thiết lập quy trình công việc để đảm bảo rằng tất cả các tài liệu được quản lý đúng cách trong suốt vòng đời của chúng. Điều này giúp các tổ chức duy trì tài liệu chính xác và có thể truy cập phù hợp với các yêu cầu quy định.

  • Quá trình kiểm tra và quản lý thay đổi:

Trong quá trình kiểm toán, các cơ quan quản lý thường xem xét kỹ lưỡng các thay đổi được thực hiện đối với tài liệu, bao gồm cả người thực hiện các thay đổi và thời điểm thực hiện các thay đổi đó. Veeva Vault kết hợp các khả năng theo dõi kiểm tra mạnh mẽ, ghi lại tất cả các hoạt động của tài liệu, chẳng hạn như tạo, sửa đổi, xóa và xem. Những dấu vết kiểm tra này cung cấp hồ sơ lịch sử toàn diện, cho phép kiểm toán viên theo dõi quá trình phát triển của tài liệu và xác minh việc tuân thủ các nguyên tắc quy định. Với Veeva Vault, các tổ chức có thể tự tin chứng minh trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong các hoạt động quản lý tài liệu của họ.

  • Báo cáo tuân thủ:

Chuẩn bị cho các cuộc kiểm toán liên quan đến việc biên soạn các báo cáo mở rộng về các hoạt động liên quan đến tuân thủ khác nhau. Veeva Vault đơn giản hóa quy trình này bằng cách cung cấp khả năng báo cáo nâng cao. Nền tảng này cho phép các doanh nghiệp tạo báo cáo toàn diện về trạng thái tài liệu, lịch sử thay đổi, hồ sơ đào tạo và các chỉ số tuân thủ khác. Các báo cáo này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra mà còn đóng vai trò là thông tin chi tiết có giá trị giúp các tổ chức xác định các lỗ hổng tuân thủ tiềm ẩn và chủ động cải thiện quy trình của họ.

  • Tăng cường hợp tác và đào tạo:

Hợp tác và đào tạo là rất quan trọng để duy trì sự tuân thủ trong một tổ chức. Veeva Vault khuyến khích cộng tác hiệu quả bằng cách cho phép chia sẻ tài liệu liền mạch, cộng tác trong thời gian thực và phân công nhiệm vụ. Nó đảm bảo rằng các bên liên quan phù hợp có quyền truy cập vào các tài liệu cần thiết và có thể cộng tác hiệu quả trong quá trình xem xét và phê duyệt tài liệu. Ngoài ra, Vault cung cấp các tính năng quản lý đào tạo tích hợp, cho phép các tổ chức theo dõi và lập tài liệu đào tạo nhân viên về các quy trình quan trọng, đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được cập nhật các yêu cầu tuân thủ mới nhất.

Tóm lại, chuẩn bị cho kiểm toán theo quy định có thể là một quá trình phức tạp và tốn thời gian. Trong thời đại ngày càng có nhiều sự giám sát chặt chẽ, Veeva Vault nổi lên như một tài sản dành cho các doanh nghiệp đang tìm cách đạt được thành công trong việc tuân thủ và duy trì vị thế vững chắc trong các ngành tương ứng của họ.

Veeva Vault có giá bao nhiêu?

Với tư cách là Đối tác nội dung của Veeva, Trueson sẽ giúp bạn đánh giá mô hình kinh doanh và xác định nhu cầu của bạn. Từ đó, chúng tôi có thể khám phá cụ thể về giá Veeva Vault cho doanh nghiệp của bạn, phí thiết lập, v.v.

Khám phá Dịch vụ quản lý nội dung của chúng tôi tại đây >>

***Tài liệu tham khảo:

https://www.veeva.com/products/vault-qualitydocs/#:~:text=Providing%20automated%20workflows%20and%20comprehensive,documents%20among%20employees%20and%20partners. 

 

Related posts