Quản Lý Dữ Liệu

Các chuyên gia của Trueson chuyên môn về quản dữ liệu thương mại cho toàn bộ hệ thống giải pháp của doanh nghiệp, thể kể đến như: dữ liệu khách hàng (HCP, HCO), các hoạt động bán hàng, chỉ tiêu doanh số, chuyển giao giá trị 

DỊCH VỤ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CỦA TRUESON

Theo dõi hoặc xử lý các yêu cầu thay đổi Dữ liệu khách hàng

Giám sát chất lượng dữ liệu, đề xuất giải pháp

Điều tra, giải quyết và báo cáo vấn đề

Chuẩn bị và tải tệp ở định dạng cần thiết

Kết hợp với doanh nghiệp để chỉnh sửa dữ liệu theo quy trình

Kết hợp với các nhà cung cấp dữ liệu khác

Quản lý hoặc giám sát tích hợp hệ thống, khắc phục lỗi đồng bộ hóa, v.v.

Chúng tôi tự động hóa định kỳ các quy trình để đảm bảo chất lượng dữ liệu, tăng tính hiệu quả, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian xử lý. Các công việc như tải dữ liệu bán hàng thường xuyên, tự động hóa quá trình chuyển đổi dữ liệu bán hàng thành các định dạng theo yêu cầu. Ví dụ, Veeva CRM, tạo báo cáo dạng tải, báo cáo về quy trình KPI, v.v.
Menu