1. Trang chủ
 2. /
 3. BI
 4. /
 5. Bảo mật tính toàn vẹn của dữ liệu (data integrity) trong Power BI

Bảo mật tính toàn vẹn của dữ liệu (data integrity) trong Power BI

Categories: BI

Trong thời đại kỹ thuật số, các quyết định chiến lược dựa trên phân tích dữ liêu là một lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Khi sự phụ thuộc vào các công cụ phân tích như Power BI ngày càng tăng, việc ưu tiên quản trị và bảo mật dữ liệu trở nên vô cùng quan trọng. Chúng tôi sẽ giúp các bạn khám phá tầm quan trọng của việc tăng cường quản trị và bảo mật dữ liệu trong Power BI, từ đó đưa ra các chiến lược để bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu. 

Tầm quan trọng của quản trị và bảo mật dữ liệu 

Quản trị dữ liệu đề cập đến khuôn khổ, chính sách và qui trình được lập ra để đảm bảo có sự quản lý nhất quán, chất lượng, tính toàn vẹn và bảo mật của tài sản dữ liệu của doanh nghiệp. Tương tự, bảo mật dữ liệu liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép trong suốt vòng đời của nó. Trong bối cảnh triển khai Power BI, các biện pháp bảo mật và quản trị dữ liệu mạnh mẽ là không thể thiếu vì một số lý do: 

 • Duy trì tính toàn vẹn dữ liệu: Đảm bảo tính chính xác, nhất quán và độ tin cậy của dữ liệu là điều tối quan trọng để đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt. Trên thực tế, quản trị dữ liệu hiệu quả giúp duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu bằng cách thiết lập các quy trình được tiêu chuẩn hóa để thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu trong Power BI. 
 • Giảm thiểu rủi ro: Vi phạm dữ liệu và các nguy cơ từ mạng gây ra rủi ro đáng kể cho các doanh nghiệp, có khả năng dẫn đến tổn thất tài chính, thiệt hại về danh tiếng và trách nhiệm pháp lý. Việc triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ trong môi trường Power BI là điều cần thiết để giảm thiểu những rủi ro này, và bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi các hoạt động truy cập trái phép hoặc độc hại. 
 • Đảm bảo tuân thủ quy định: Với việc ban hành các quy định bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA), các doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Việc tuân thủ các quy định hiện hành đòi hỏi các công ty phải triển khai các biện pháp kiểm soát bảo mật và quản trị dữ liệu toàn diện trong quá trình triển khai Power BI. 

Các chiến lược nâng cao quản trị và bảo mật trong Power BI 

 • Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC): Triển khai các cơ chế RBAC trong Power BI để hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu và báo cáo dựa trên vai trò và trách nhiệm của người dùng trong doanh nghiệp. Xác định các quyền chi tiết để đảm bảo rằng người dùng chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cần thiết cho các tác vụ cụ thể của họ, đồng thời giảm thiểu nguy cơ lộ dữ liệu trái phép. 
 • Phân loại dữ liệu và ghi nhãn độ nhạy: Phân loại dữ liệu dựa trên mức độ nhạy cảm và áp dụng các nhãn độ nhạy phù hợp trong Power BI, điều này giúp bạn thực thi các chính sách bảo vệ dữ liệu một cách nhất quán. Sử dụng các tính năng tích hợp sẵn hoặc giải pháp của bên thứ ba để gắn thẻ dữ liệu với các nhãn như “Bí mật”, “Chỉ sử dụng nội bộ” hoặc “Công khai” và định cấu hình các biện pháp kiểm soát truy cập tương ứng. 
 • Kiểm tra và giám sát: Kích hoạt khả năng kiểm tra và giám sát trong Power BI để theo dõi hoạt động của người dùng, kiểu truy cập dữ liệu cũng như các thay đổi được thực hiện đối với báo cáo và tập dữ liệu. Thường xuyên xem xét nhật ký kiểm tra và cảnh báo để chủ động xác định các sự cố bảo mật tiềm ẩn hoặc vi phạm tuân thủ và thực hiện các hành động khắc phục thích hợp. 
 • Mã hóa và che giấu dữ liệu: Mã hóa dữ liệu cả khi truyền và ở trạng thái nghỉ trong Power BI để bảo vệ dữ liệu khỏi bị chặn hoặc giả mạo trái phép. Ngoài ra, tận dụng các kỹ thuật che giấu dữ liệu để làm xáo trộn thông tin nhạy cảm được hiển thị trong báo cáo và trang tổng quan, đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể xem dữ liệu. 
 • Giáo dục và đào tạo liên tục: Xây dựng văn hóa và nhận thức về bảo mật dữ liệu cho tất cả nhân viên bằng cách cung cấp các chương trình đào tạo toàn diện, bao gồm các thí dụ về cách thực hiện tốt nhất trong quản trị dữ liệu và các qui định bảo mật. Giáo dục người dùng về tầm quan trọng của việc tuân thủ các chính sách dữ liệu, nhận biết các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn và báo cáo sự cố kịp thời cho các cơ quan hữu quan. 

Trong bối cảnh dựa trên dữ liệu ngày nay, việc ưu tiên quản trị và bảo mật trong Power BI thực sự quan trọng. Doanh nghiệp cần thực hiện các bước chủ động để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, bảo vệ thông tin nhạy cảm và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định. Các chiến lược này sẽ giúp doanh nghiệp củng cố bảo mật trong Power BI và tạo nên sự tự tin trong quản lý dữ liệu. 

Chúng ta có thể tham khảo thêm một số tiêu chuẩn và nguyên tắc ngành: Các doanh nghiệp ngành và cơ quan quản lý khác nhau có thể đưa ra các nguyên tắc và tiêu chuẩn liên quan đến tính toàn vẹn dữ liệu. Ví dụ: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) công bố các tiêu chuẩn như ISO 8000 để quản lý chất lượng dữ liệu. 

Tại Trueson, chúng tôi cung cấp dịch vụ Power BI toàn diện cùng với sự hiểu biết sâu săc về quản trị dữ liệu. Mời các bạn cùng tìm hiểu về dịch vụ của chúng tôi:  

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Power BI toàn diện của Trueson >> 

Related posts
Menu