Categories: Đối tác

Chúng tôi trân trọng thông báo: Trueson chính thức được chỉ định là Đối tác dịch vụ ưu tiên của Veeva cho MyInsights và Hỗ trợ triển khai CRM.

Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn tối ưu hóa các chiến lược đa kênh (Multichannel) bằng cách cung cấp dịch vụ Veeva CRM, MyInsights và Vault.

Chúng tôi hỗ trợ thiết lập, bảo trì và nội dung cho các công cụ đa kênh như Closed-Loop Marketing (CLM), Veeva Approved Email (VAE) và Engage Meeting.

Hơn thế nữa, Trueson tự hào cung cấp sản phẩm MCCP FastTrack để đơn giản hóa và tự động hóa các nhiệm vụ liên quan đến Kế hoạch chu trình đa kênh (Cycle Plans), giảm khối lượng công việc cho các nhóm thương mại.

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN TƯ VẤN 

Related posts
Không tìm thấy kết quả.