MCCP FastTrack

MCCP FasTrack Ứng Dụng giúp bạn dễ dàng chuẩn bị các Kế hoạch Chu kỳ Đa kênh (Multichannel Cyce Plans) trong Veeva CRM. 

Tốc độ

Tiết kiệm thời gian, sử dụng tính năg sao chép và đặt mục tiêu tiêu chuẩn theo phân khúc

Quản lý toàn bộ việc chuẩn bị Kế hoạch Chu kỳ mà không cần tải các tệp dữ liệu

Đơn giản

Quy trình làm việc dễ dàng: sao chép và thêm Mục tiêu và Mục đích, cho phép Xem trước 

Các tính năng được thiết kế cho quản trị viên, với giao diện tương tự như Veeva CRM 

Tin cậy

Tránh được các lỗi thông thường khi tải tệp và trùng lặp ID

Quản lý việc chuẩn bị chu kỳ trực tuyến với tài khoản và dữ liệu của bạn

MCCP FASTTRACK TỐI ƯU HÓA VEEVA CRM NHƯ THẾ NÀO?

  • Chọn đồng thời nhiều Mục tiêu (Targets) và Mục đích (Goals) bằng cách phân đoạn nhiều Cycle Plans cùng lúc 
  • Đặt Targets qua đa kênh và qua nhiều sản phẩm trên cùng một trang 
  • Nhân bản Chu kỳ (Cycle) và Kế hoạch chu kỳ (Cycle Plans), có hoặc không có Targets và Goals, đặt lại khoảng thời gian và đổi tên  
  • Xem trước và chỉnh sửa Mục đích (Goals) theo Mục tiêu (Targets) và Kênh, làm nổi bật các thay đổi  
  • Tự động tính toán các Tương tác trong Cycle Plans 
  • Địa phương hóa cài đặt, bộ lọc, cột và giá trị ban đầu trên các trường Cycle và Cycle Plans, theoquốc gia hoặc theo nhóm quốc gia 
  • Không cần chuẩn bị tệp tải, nhưng quản lý toàn bộ quy trình trong Veeva CRM

KHI NÀO DOANH NGHIỆP CẦN ĐẾN MCCP FASTTRACK?

MCCP FastTrack hiện đã có sẵn trên Salesforce AppExchange.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận bản dùng thử!

Menu