Quy tắc Định giá Quản lý Đơn hàng

Các chuyên gia vấn của Trueson nhiều kinh nghiệm về Quản đơn hàng trên Veeva CRM, về quy trình khởi tạo quản các quy tắc định giá phức tạp. Chúng tôi tự động hóa các quy trình định kỳ để đảm bảo chất lượng dữ liệu, tăng hiệu quả, hạn chế sai sót rút ngắn thời gian xử .
Chúng tôi phát triển nhiều giải pháp để tạo ra Quy tắc định giá quản đơn hàng, bổ sung cho bộ Công cụ trên Veeva CRM, tối ưu hóa quy trình khởi tạo duy trì các phương thức định giá phức tạp khác. Như vậy, thời gian xử sẽ giảm đáng kể, cải thiện chất lượng độ tin cậy, tăng hiệu quả cho quy trình đặt hàng. 

Khi doanh nghiệp quyết định phương thức chiết khấu, chúng tôi sẽ tạo Quy tắc định giá quản đơn hàng trên Veeva CRM kiểm tra tính đồng bộsử dụng giải pháp quản đơn hàng tùy chỉnh. Sản phẩm đầu ra thể được tải trực tiếp vào tài khoản Veeva. Trong suốt quá trình, doanh nghiệp sẽ luôn đưa ra được giá cả chính xác từ ngày đầu tiên của kỳ bán hàng mới.

Đầu vào
Đầu ra
Quy tắc định giá của bạn, ở định dạng Excel
Tệp tải lên cho bảng giá Veeva CRM

Giải pháp chúng tôi đưa ra để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng trong quy trình đặt hàng và quy tắc định giá, đồng thời, tạo ra lợi ích rõ ràng đối với quy trình tổng thể:

 • Đơn giản hóa việc tạo các quy tắc đặt giá
 • Giảm đáng kể thời gian xử lý thông tin
 • Cải thiện chất lượng và độ tin cậy của quy trình
 • Tối ưu hóa tính minh bạch 
 • Linh hoạt hơn trong việc thương lượng các quy tắc định giá cụ thể

Giải pháp này giúp cho nhân viên của chúng tôi linh hoạt hơn trong việc đưa ra các khoản chiết khấu, cải thiện hiệu quả thương lượng đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh hơn.  
Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác với Truesonđối tác dịch vụ Veeva CRM. Họ hiểu những nhu cầu kinh doanh phức tạp của của doanh nghiệp, chuyển đổi những nhu cầu này thành các giải pháp CNTT mang tính ứng dụng cao. Tôi rất hài lòng với trải nghiệm của mình khi làm việc với Trueson.

– Henk Veeloo, Giám đốc Bán hàng & Hỗ trợ Tiếp thị, Hỗ trợ Veeva Benelux, Nordics và Phần Lan.

Một số hoạt động Quản lý Đơn hàng của Trueson:

 • Triển khai và quản lý mô-đun Veeva CRM Order Management
 • Phát triển và quản lý các kết nối giữa Veeva CRM và ERP, hệ thống bán buôn, phương thức đặt hàng, v.v.
 • Cung cấp báo cáo (ví dụ MyInsights), cung cấp cho người dùng những thông tin quan trọng trong Veeva CRM khi nhận được đơn đặt hàng
 • Chuẩn bị và tải các tệp dữ liệu (Metadata) theo định dạng được yêu cầu
 • Tìm hiểu, giải quyết vấn đề
 • Chủ động tham gia hỗ trợ đội ngũ nhân viên và bên thứ ba để đề xuất giải pháp
 • Quản lý chất lượng dữ liệu, đưa ra đề xuất
 • Đào tạo người dùng, cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng
 • Hỗ trợ hoạt động 

Trueson đang tiếp tục phát triển các ứng dụng khác để tối ưu hóa hơn nữa việc khởi tạovà duy trì các Quy tắc định giá quản lý đơn hàng phức tạp cũng như cấu trúc chiết khấu trong Veeva CRM. Ứng dụng này sẽ được ra mắt trên AppExchange trong thời gian tới. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc yêu cầu một bản dùng thử, liên hệ với chúng tôi >>

Menu