Tư vấn

Tư vấn Salesforce

Trueson cung cấp các dịch vụ về vấn Salesforce như quản dự án, điều chỉnh, tương tác phát triển ứng dụng, cải tiến quy trình, hỗ trợ các dịch vụ quản trị.

Tư vấn Veeva

Các chuyên gia của Trueson có kiến thức sâu rộng về ngành Khoa học Đời sống và Chăm sóc sức khỏe; họ sẽ tư vấn về cách tiếp cận và chuyển đổi doanh nghiệp, đồng thời quản lý việc triển khai và tích hợp…

Báo cáo về Dữ liệu chiến lược

Trueson phát triển các dashboard và KPI hiệu quả giúp thúc đẩy quá trình đưa ra quyết định và cuối cùng, cải thiện ROI của doanh nghiệp. Chuyên gia của Trueson sẽ tư vấn cho bạn về các dashboard giúp tăng giá trị …

Minh bạch trong kinh doanh / Tư vấn DMOS

Trueson chuyên về DMOS và báo cáo chuyển giao giá trị. Các chuyên gia tư vấn của Trueson sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quy trình, phát triển các kết nối giữa Veeva CRM, công cụ chứng minh…
Menu