Báo cáo về dữ liệu chiến lược

Những thông tin ẩn sau dữ liệu luôn mang trong mình giá trị to lớn đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trueson hiện diện để giúp quý khách hàng khai thác tối đa nguồn tài nguyên này thông qua việc tìm kiếm tổng hợp khi kết hợp các kho dữ liệu khác nhau về Dược phẩm, IQVIA, FarmInform, ERP hoặc (Veeva) CRM. 

Trueson phát triển các dashboards KPI, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn, tập trung vào mục tiêu cuối cùng tăng lợi tức đầu (ROI). Dashboards chính chìa khóa cho sự ưu tiên đưa ra quyết định, nhưng việc phát triển dashboard KPI phù hợp lại tốn khá nhiều thời gian thường không được đánh giá cao. Nhưng trên hết, dashboard sẽ không giá trị nếu không một kết luận chính xác! 
Các chuyên viên vấn cấp cao của Trueson sẽ vấn cách tối ưu hóa dashboard xây dựng báo cáo chi tiết lấy từ dữ liệu nội bộ. Trueson những chuyên gia vềhình chiến lược (Patient), Mô hình dự báo, Account Planning hiểu biết sâu rộng về quá trình ra quyết định. Tùy theo nhu cầu của khách hàng, chuyên viên vấn sẽ đưa ra kết luận hoặc khuyến nghị dựa trên những kết quả đã đạt được.
Menu