Báo cáo về dữ liệu chiến lược

Giá trị của báo cáo đằng sau dữ liệu

Kết quả được tìm thấy và tổng hợp khi kết hợp các nguồn dữ liệu khác nhau về Dược phẩm, IQVIA, FarmInform, ERP hoặc (Veeva) CRM.

Trueson phát triển các dashboards và KPI tối ưu giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn, và tập trung vào mục tiêu cuối cùng là tăng lợi tức đầu tư (ROI). Dashboards chính là chìa khóa cho sự ưu tiên và đưa ra quyết định, nhưng việc phát triển dashboard và KPI phù hợp lại tốn khá nhiều thời gian và thường không được đánh giá cao. Nhưng trên hết, dashboard sẽ không có giá trị gì nếu không có một kết luận chính xác!

Các chuyên viên tư vấn cấp cao của Trueson sẽ tư vấn tăng giá trị cho  dashboard và xây dựng báo cáo chi tiết lấy từ dữ liệu nội bộ. Trueson có những chuyên gia về Mô hình chiến lược (Patient), Mô hình dự báo, Account Planning và có hiểu biết sâu rộng về quá trình ra quyết định. Tùy theo nhu cầu của khách hàng, chuyên viên tư vấn sẽ đưa ra kết luận hoặc khuyến nghị dựa trên những kết quả đã đạt được.

Menu