Định nghĩa CRM – Customer Relationship Management

Categories: Salesforce

ĐỊNH NGHĨA CRM

Customer Relationship Management (CRM) đề cập đến tất cả các chiến lược, công cụ và kỹ thuật cho phép các công ty theo dõi, quản lý và làm giàu mối quan hệ với khách hàng (bao gồm cả khách hàng hiện tại và khách hàng cũ quay lại) và triển vọng. Ngày nay, nhiều công ty đang sử dụng các giải pháp công nghệ để tối ưu hóa các chiến lược CRM của họ, phát triển lực lượng bán hàng và cung cấp các công cụ theo dõi khách hàng, thống kê để tiếp thị và quản lý dữ liệu (Delers, Cadiat & OverDrive, 2016).

CRM

Nhiều công ty công nghệ đang phát triển phần mềm CRM để đáp ứng nhu cầu của thị trường đang phát triển, trong đó Salesforce và Veeva là một trong những thống lĩnh thị trường. Trueson tự hào là đối tác được chứng nhận của Veeva để giúp Khách hàng tùy chỉnh và phát triển các giải pháp CRM của riêng họ.

Hãy cùng xem Trueson có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn như thế nào.

LIÊN HỆ ĐỂ TRAO ĐỔI VỚI CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI!

CÁC LOẠI CRM

CRM thường được phân thành ba loại:

  • CRM hoạt động (Operational): tự động hóa bán hàng, tự động hóa tiếp thị, tự động hóa dịch vụ khách hàng. Loại này tạo điều kiện cho các liên hệ của khách hàng với tổ chức, xử lý tiếp và thực hiện các yêu cầu của họ.
  • CRM phân tích (Analytical): nắm bắt, lưu trữ, tổ chức, phân tích, giải thích và sử dụng dữ liệu. Loại này cho phép các khách hàng được nhắm mục tiêu với các ưu đãi phù hợp và cho phép cá nhân hóa và tiếp thị 1:1 được thực hiện thông qua sự hiểu biết vượt trội về khách hàng.
  • CRM hợp tác (Collaborative): các dịch vụ hợp tác và cơ sở hạ tầng để tạo sự tương tác giữa một công ty và các kênh của họ. Loại này cho phép doanh nghiệp thông qua một loạt các kênh khác nhau và trải nghiệm chung trên các kênh này.

Trueson có thể làm gì để hỗ trợ chiến lược CRM của bạn?

Liên hệ để trao đổi với chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay

Related posts