News

Định nghĩa CRM – Customer Relationship Management

Categories: CRM, News
PHẦN 1 – ĐỊNH NGHĨA CRM


Customer Relationship Management (CRM) đề cập đến tất cả các chiến lược, công cụ và kỹ thuật cho phép các công ty theo dõi, quản lý và làm giàu mối quan hệ với khách hàng (bao gồm cả khách hàng hiện tại và khách hàng cũ quay lại) và triển vọng. Ngày nay, nhiều công ty đang sử dụng các giải pháp công nghệ để tối ưu hóa các chiến lược CRM của họ, phát triển lực lượng bán hàng và cung cấp các công cụ theo dõi khách hàng, thống kê để tiếp thị và quản lý dữ liệu (Delers, Cadiat & OverDrive, 2016).

CRM

Nhiều công ty công nghệ đang phát triển phần mềm CRM để đáp ứng nhu cầu của thị trường đang phát triển, trong đó Salesforce và Veeva là một trong những thống lĩnh thị trường. Trueson tự hào là đối tác được chứng nhận của Veeva để giúp Khách hàng tùy chỉnh và phát triển các giải pháp CRM của riêng họ.

Hãy cùng xem Trueson có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn như thế nào.

LIÊN HỆ ĐỂ TRAO ĐỔI VỚI CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI!

Territory Management 2.0 đã sẵn sàng!
Phân loại CRM – Customer Relationship Management
Menu