Tác động kinh tế của Salesforce Marketing Cloud

Categories: Salesforce

Tiết kiệm chi phí và lợi ích kinh doanh nhờ Salesforce Marketing Cloud (SFMC)

**Bài viết này được biên soạn dựa trên nghiên cứu của Forrester

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là cung cấp cho độc giả một hướng dẫn để đánh giá ảnh hưởng tài chính tiềm năng của Salesforce Marketing Cloud đối với doanh nghiệp.

SALESFORCE MARKETING CLOUD LÀ GÌ?

Salesforce Marketing Cloud cung cấp một bộ ứng dụng hợp nhất, bao gồm

 • Nền tảng dữ liệu khách hàng
 • Cá nhân hóa
 • Tương tác (Engagement)
 • Quản lí tài khoản (Account management)
 • Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence -AI)
 • Quản lý khách hàng thân thiết. (Loyalty)

Những công cụ này cho phép các tổ chức nâng cao trải nghiệm của khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, giảm chi phí và mang lại giá trị cho khách hàng một cách hiệu quả.

TÌM HIỂU THÊM VỀ DỊCH VỤ SFMC CỦA TRUESON >>

TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA SALESFORCE MARKETING CLOUD

Để nâng cao hiểu biết về lợi ích, chi phí và rủi ro liên quan đến khoản đầu tư này, Forrester đã tiến hành phỏng vấn năm cá nhân có kinh nghiệm về SFMC . Với mục đích của nghiên cứu này, Forrester đã biên soạn và hợp nhất những hiểu biết sâu sắc từ các cuộc phỏng vấn này thành một tổ chức tổng hợp, đại diện cho một công ty toàn cầu với doanh thu hàng năm là 500 triệu đô la và ngân sách tiếp thị kỹ thuật số (digital marketing) là 20 triệu đô la.

NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH SAU KHI SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM SAELSFORCE MARKETING CLOUD

Lợi ích được định lượng

Tổ chức/doanh nghiệp có thể mong đợi nhận ra các lợi ích được định lượng trong khoảng thời gian ba năm, được điều chỉnh theo rủi ro và được biểu thị bằng giá trị hiện tại (Present Value – PV). Những lợi ích này bao gồm:

 • Cải thiện mức độ phù hợp trong các nỗ lực tiếp thị dẫn đến tăng 50% mức độ tương tác của khách hàng.
 • Nâng cao cá nhân hóa trong các chiến dịch email dẫn đến kết quả quan, bao gồm số người đăng ký email tăng 250%, tỷ lệ chuyển đổi email (CR) tăng 60%giá trị đơn hàng trung bình (AOV) tăng 35%.
 • Gia tang trải nghiệm kỹ thuật số giúp tăng 60% số khách truy cập trang web chuyển đổi thành mua hàng và tăng 35% trong AOV.
 • Giảm 10% lãng phí phương tiện truyền thông (media) thông qua tự động hóa việc chuẩn bị dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo.
 • Giảm đáng kể 60% thời gian cần thiết để tạo và quản lý các chiến dịch tiếp thị, cũng như giảm 90% ấn tượng thời gian dành cho báo cáo chiến dịch của các nhà tiếp thị.

Lợi ích không định lượng

Mặc dù không được đo lường trong nghiên cứu này, nhưng có những lợi ích bổ sung đóng góp giá trị cho doanh nghiệp. Những lợi ích không định lượng này bao gồm:

 • Tác động tích cực đến trải nghiệm của nhân viên.
 • Thúc đẩy tư duy phát triển và khuyến khích tập trung vào đổi mới
 • Lợi ích từ sự hỗ trợ của Salesforce và mạng lưới đối tác của Salesforce cung cấp.

Chi phí.

Chi phí giá trị hiện tại (present value – PV) được điều chỉnh theo rủi ro trong khoảng thời gian ba năm, bao gồm:

 • Đăng ký Salesforce, phí và chi phí tư vấn tổng cộng là 2,3 triệu đô la. Các chi phí này bao gồm đăng ký Marketing Cloud (subscription), giấy phép sản phẩm bổ sung (license) và các dịch vụ chuyên nghiệp có được từ Salesforce.
 • Chi phí triển khai và quản lý thay đổi lên tới $185.000. Điều này bao gồm lao động nội bộ cần thiết để triển khai Salesforce, liên quan đến nỗ lực từ cả nguồn lực kinh doanh và kỹ thuật. Ngoài ra, chi phí liên quan đến các hoạt động đào tạo và quản lý thay đổi góp phần vào hạng mục này.
 • Chi phí quản lý liên tục tổng cộng là $246.000 trong ba năm. Tổ chức tổng hợp chỉ định một quản trị viên Salesforce chịu trách nhiệm quản lý và bảo trì sản phẩm nội bộ.

Kết quả.

Dựa trên các cuộc phỏng vấn đại diện và phân tích tài chính, tổ chức tổng hợp đạt được lợi ích tổng cộng là 10,78 triệu đô la trong khoảng thời gian ba năm, so với chi phí lên tới 2,70 triệu đô la. Điều này dẫn đến giá trị hiện tại ròng (NPV) là 8,08 triệu USD và lợi tức đầu tư (ROI) ấn tượng là 299%.

“Marketing Cloud đang thúc đẩy tỷ lệ tương tác tốt hơn, tỷ lệ mở email cao hơn và tỷ lệ nhấp chuột tốt hơn với một lần đẩy ứng dụng. Cuối cùng, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn, số lần hủy đăng ký ít hơn, mức độ trung thành cao hơn và tần suất [cao hơn].” — Chủ tịch trải nghiệm kỹ thuật số (President of digital experiences), ngành bán lẻ.

 

** Mời bạn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về nghiên cứu này tại tài liệu tham khảo

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/studies/the-total-economic-impact-of-salesforce-marketing-cloud-2023.pdf

KẾT LUẬN

Tóm lại, nghiên cứu này cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về kết quả tài chính tiềm năng của việc triển khai Salesforce Marketing Cloud cho các tổ chức, doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu nêu bật những lợi ích đáng kể, chẳng hạn như tăng mức độ tương tác của khách hàng, cải thiện khả năng cá nhân hóa email, nâng cao trải nghiệm kỹ thuật số (digital experience), giảm lãng phí phương tiện truyền thông (media), tiết kiệm thời gian và tác động tích cực đến trải nghiệm của nhân viên. Những lợi thế này, cùng với sự hỗ trợ từ Salesforce và hệ sinh thái đối tác, góp phần vào giá trị tổng thể của Marketing Cloud.

Các doanh nghiệp đang xem xét áp dụng Salesforce Marketing Cloud có thể sử dụng khuôn khổ được cung cấp trong nghiên cứu này để đánh giá tác động tài chính tiềm ẩn đối với hoạt động của chính mình. Những phát hiện này nhấn mạnh giá trị và hiệu quả của việc tận dụng Marketing Cloud như một công cụ chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và đạt được lợi tức đầu tư đáng kể.

Nhìn chung, nghiên cứu này cung cấp cho độc giả sự hiểu biết toàn diện về ý nghĩa tài chính của Salesforce Marketing Cloud và nhấn mạnh tiềm năng của nó trong việc mang lại lợi ích hữu hình và định lượng cho các tổ chức trong các ngành khác nhau.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ SALESFORCE MARKETING CLOUD

Related posts