News

MCCP FastTrack phiên bản 1.10!

Categories: MCCP

Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo việc phát hành MCCP FastTrack 1.10.

Nếu bạn chưa quen với MCCP FastTrack, đây là một ứng dụng để đơn giản hóa và đẩy nhanh việc chuẩn bị cho Các kế hoạch Chu kỳĐa kênh Veeva CRM. Ứng dụng này có trên AppExchange, và nó được Trueson phát triển riêng cho Veeva CRM MCCP.

Tập trung vào giảm thiểu khối lượng công việc của Quản trị viên, ứng dụng này như nhân bản và , và hàng loạt Targets và Goals trên nhiều .

Phiên bản 1.10 các cải tiến mà người dùng doanh nghiệp sẽ đánh giá cao, như:

  • Đặt thứ tự các bộ lọc trên Accounts khi thêm Targets
  • Xác định bộ lọc nào nên được hiển thị dưới dạng cột trên các trang có liên quan
  • Trong Set Standard Goals, phân phối Targets đến cho hiện hành theo

Quý công ty vẫn kịp thời hưởng lợi từ ứng dụng này cho việc chuẩn bị của Quý 1 2020. Hãy liên hệ cho chúng tôi để nhận demo!

Nhận demo MCCP FastTrack miễn phí
Territory Management 2.0 đã sẵn sàng!
Menu